Design & Research for Health by Design Cluster @ BCD Barcelona Centre de Disseny, Barcelona [9 de junio]

Design & Research for Health by Design Cluster


93
09
de junio
10:00 - 12:00

 La página del evento
BCD Barcelona Centre de Disseny
08018 Barcelona
[cat]
'Disseny i Recerca per a la Salut' — Clúster Disseny
La capacitat per a crear i explotar nou coneixement ha esdevingut, en l’actual context globalitzat, un factor clau del progrés social i econòmic. La recerca en disseny, responent a reptes empresarials i socials, pot contribuir d’una banda, a fer més competitives les empreses catalanes, i d’altra, a generar millores en el context social.
El disseny generat a Catalunya compta amb la potència de la marca “Barcelona” i competeix al món per aconseguir crear llocs de treball qualificats i sostenibles, i una bona part de la seva credibilitat futura serà fruit de la recerca i la innovació obtingudes com a conseqüència de la col·laboració entre l’empresa i la universitat.
El Clúster Disseny, a través d’aquesta jornada, vol contribuir a promoure com la recerca en disseny pot generar innovació en el camp de la salut, un sector en el qual Catalunya destaca tant pels serveis ofertats com per a la qualitat dels seus professionals i la recerca en aquest camp a nivell internacional.
A la sessió es mostrarà, a través de les ponències de 3 investigadors en disseny, exemples nacionals i internacionals del binomi recerca – disseny que generen solucions en el camp de salut.
A més, a la jornada, l'equip docent de Barcelona del programa Challenge Based Innovation, desenvolupat en col·laboració amb el CERN, l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear, mostraran com el disseny, de la mà d’altres disciplines, pot ser una eina necessària per traduir la tecnologia més disruptiva en solucions innovadores d’impacte social.
09:30 — 10:00 Acreditacions
10:00 — 10:10 Benvinguda per part de Toni Clariana, President de la Comissió Clúster
10:10 — 10:30 Ponència de Dr. Jonathan Duckworth, professor investigador i docent al RMIT. Elements i Ressonància: Dissenyant aplicacions interactives per a la rehabilitació de danys cerebrals.
10:30 — 10:50 Ponència de Dr. Oriol Ventura, professor investigador i docent a Eina. Recerca en disseny. Del model al projecte de disseny: de “From Greenland to Cottage” a l’Espai Famílies a l’Hospital Sant Joan de Déu.
10:50 — 11:10 Ponència de Jessica Fernández, Doctorand i docent a Elisava. Materials Avançats: nou paradigma del disseny sense límit creatiu.
11:10 — 11:30 Preguntes
11:30 — 12:00 Taula rodona, projecte CERN, moderada pel Dr. Jaume Pérez Payarols
Luciana Leveratto, Responsable acadèmica de Máster IED
Ramón Bragós, Professor Associat UPC
Kyriaki Papageorgiou, Esade

[cast]
'Diseño e Investigación para la Salud' — Clúster Diseño
La capacidad para crear y explotar nuevo conocimiento se ha convertido, en el actual contexto globalizado, un factor clave del progreso social y económico. La investigación en diseño, respondiendo a retos empresariales y sociales, puede contribuir de una parte, a hacer más competitivas las empresas catalanas, y por otro, a generar mejoras en el contexto social.
El diseño generado en Cataluña cuenta con la potencia de la marca «Barcelona» y compite en el mundo para conseguir crear puestos de trabajo cualificados y sostenibles, y una buena parte de su credibilidad futura será fruto de la investigación y la innovación obtenidos como consecuencia de la colaboración entre la empresa y la universidad.
El Clúster Diseño, a través de esta jornada, quiere contribuir a promover como la investigación en diseño puede generar innovación en el campo de la salud, un sector en el que Cataluña destaca tanto por los servicios ofertados como para la calidad de sus profesionales y la investigación en este campo a nivel internacional.
En la sesión se mostrará, a través de las ponencias de 3 investigadores en diseño, ejemplos nacionales e internacionales del binomio investigación — diseño que generan soluciones en el campo de salud.
Además, en la jornada, el equipo docente de Barcelona del programa Challenge Based Innovation, desarrollado en colaboración con el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mostrarán como el diseño, de la mano de otras disciplinas, puede ser una herramienta necesaria para traducir la tecnología más disruptiva en soluciones innovadoras de impacto social.
9:30 — 10:00 Acreditaciones
10:00 — 10:10 Bienvenida por parte de Toni Clariana, Presidente de la Comisión Cluster
10:10 — 10:30 Ponencia de Dr. Jonathan Duckworth, profesor investigador y docente en RMIT. Elementos y Resonancia: Diseñando aplicaciones interactivas para la rehabilitación de daños cerebrales.
10:30 — 10:50 Ponencia de Dr. Oriol Ventura, profesor investigador y docente en Herramienta. Investigación en diseño. Del modelo al proyecto de diseño: de «From Greenland to Cottage» en el Espacio Familias en el Hospital San Juan de Dios.
10:50 — 11:10 Ponencia de Jessica Fernández, Doctorando y docente en Elisava. Materiales Avanzados: nuevo paradigma del diseño sin límite creativo.
11:10-11:30 Preguntas
11:30 — 12:00 Mesa redonda, proyecto CERN, moderada por el Dr. Jaume Pérez Payarols
Luciana Leveratto, Responsable académica de Máster IED
Ramón Bragós, Profesor Asociado UPC
Kyriaki Papageorgiou, Esade

[Eng]
'Design & Research for Health' — Design Cluster
The capacity to create and exploit new knowledge has, in the current globalized context, become a key factor of social and economic progress. Research in design, on responding to business and social challenges, can contribute, on the one hand, to making Catalan companies more competitive and, on the other hand, to generating improvements in the social context.
The design generated in Catalonia has the power of the “Barcelona” brand and competes in the world in order to manage to create skilled and sustainable jobs, and a large part of its future credibility will be the result of the research and innovation obtained as a result of the collaboration between companies and universities.
With this conference, the Design Cluster wants to contribute to promoting how research in design can generate innovation in the health field, a sector in which Catalonia stands out both thanks to the services offered and to the quality of its professionals and the international research in this field.
In this session, the presentations of three researchers in design will offer national and international examples of the research — design nexus which generate solutions in the health field.
During the conference, the teaching team from Barcelona of the Challenge Based Innovation programme, developed in collaboration with the CERN, the European Organization for Nuclear Research, will moreover show how design, together with other disciplines, can be a necessary tool to transform the most disruptive technology into innovative solutions with a social impact.
9:30 — 10:00 Registration
10:00 — 10:10 Welcome by Toni Clariana, Cluster Comission President.
10:10 — 10:30 Talk by Dr. Jonathan Duckworth, Research Professor and teacher at the RMIT. Elements and Resonance: Designing interactive applications for the rehabilitation of brain damage.
10:30 — 10:50 Talk by Dr. Oriol Ventura, Research Professor and teacher in Design Research Tool. Design Research. From the model to the design project: «From Greenland to Cottage» in the Family Space of Hospital San Juan de Dios.
10:50 — 11:10 Talk by Jessica Fernández, PhD student and teacher at Elisava. Advanced materials: new design paradigm without creative limit.
11:10-11:30 Questions
11:30 — 12:00 Round table, CERN project, moderated by Dr. Jaume Pérez Payarols
Luciana Leveratto, Academic Head of the Master’s Degree IED​
Ramón Bragós, Adjunct Lecturer UPC​
Kyriaki Papageorgiou, Esade
Discusión
image
Sólo los usuarios registrados pueden comentar.
Pasar a través de un rápido registro y autorización.

El evento más esperado en Barcelona :

Tomorrowland Unite | Barcelona 2017
Parque de Can Zam
Brunch -In the Park #5: Marco Carola, Neverdogs, Simina Grigoriu
Brunch in the Park - Barcelona
UNITE With Tomorrowland - Spain
Parc De Can Zam
Holi Festival of Colours Barcelona
Plaça de l'Univers, 08004 Barcelona (Barcelona), Espanya
Brunch -In the Park #7: The Martinez Brothers, Tiga y más.
Brunch in the Park - Barcelona
Noches de Verano en CaixaForum Barcelona
Caixaforum Barcelona
Barcelona BBQ Festival & Competition
Plaça de Sant Josep, 08001 Barcelona (Barcelona), Espanya
Maluma
Palau Sant Jordi
Brunch -In the Park #11: Paco Osuna, MANDY y más
Brunch in the Park - Barcelona
HEX at RZZ - 27072017 Razzmatazz (Barcelona)
Razzmatazz
¡Los eventos más populares en su feed de noticias!