Frederic AMAT. Zoòtrop. Exposició / Exposición / Exhibition @ La Pedrera-Casa Milà, Barcelona [21 de marzo]

Frederic AMAT. Zoòtrop. Exposició / Exposición / Exhibition


39
21
de marzo
10:00 - 20:00

 La página del evento
La Pedrera-Casa Milà
Passeig de Gràcia, 92, 08008 Barcelona
PROPERA EXPOSICIÓ
Del 21 de març al 16 de juliol de 2017
Frederic Amat (Barcelona, 1952), conegut principalment com a pintor i escenògraf, és un dels creadors més destacats del panorama artístic català contemporani. La seva concepció oberta de l’art l’ha dut a integrar en el seu treball múltiples llenguatges: la pintura, el dibuix, l’escultura, la instal·lació, la performance, la il·lustració de llibres, l’audiovisual, l’escenografia teatral o les intervencions en espais arquitectònics.
L’exposició «Frederic Amat. Zoòtrop» presenta una selecció de projectes d’intervenció en espais públics, tant naturals com urbans, sovint vinculats a l’arquitectura, amb l’objectiu de crear un mapa, una topografia, del seu treball, buscant sempre el component poètic que es deriva de totes les seves obres. A més, també es presenten algunes peces que, tot i ser alienes als projectes presentats, permeten establir-hi connexions i fer visibles els interessos i inquietuds d’aquest artista que apareixen de manera insistent en el conjunt de la seva obra
El títol de l’exposició, «Zoòtrop», fa referència a la màquina estroboscòpica formada per un tambor giratori, amb uns talls a través dels quals l’espectador pot veure una sèrie de dibuixos que, en girar, sembla que estiguin en moviment. L’exposició, doncs, com un zoòtrop, pretén mostrar les diverses facetes de l’obra de Frederic Amat en relació amb l’espai, l’arquitectura, la ciutat i el paisatge.
«Frederic Amat. Zoòtrop» es divideix en tres apartats gairebé independents que teixeixen una única obra en tres actes que ofereix una excel·lent oportunitat per poder comprendre l’exuberant i original imaginari vital i artístic de Frederic Amat: el primer proposa recuperar la memòria de l’edifici de Gaudí amb una intervenció creada per aquesta ocasió; el segon reuneix una tria personal de l’artista d’obres que remeten al seu univers més íntim; i l’últim presenta una selecció de catorze projectes (alguns realitzats i d’altres no) d’intervenció a l’arquitectura, a la ciutat o al paisatge, com un arxiu d’història natural on conviuen les referències, els croquis del procés creatiu, els making of i algunes peces del resultat final.

EXPOSICIÓ
Del 21 de març al 16 de juliol de 2017
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h (últim accés 19.30 h)
Sala d’exposicions La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92

TARIFES
Entrada: 4 €


Informació addicional

Visites comentades per al públic general
Dissabtes, a les 18h i diumenges, a les 12h
(visita a l'exposició inclosa en el preu de l’entrada)

Visites en grup (més de 10 persones), només amb reserva
A través del correu electrònic [email protected] o
al telèfon 93 214 25 80.
Cal reservar amb una setmana d’antelació.

Visites comentades per a grups escolars
De dilluns a divendres
Preu: 3 € per alumne
Entrada gratuïta per als professors
(grup màxim: 25 alumnes i 2 professors)
Inscripció prèvia: [email protected] o al telèfon
93 214 25 80
Cal reservar amb una setmana d’antelació

Visites comentades per a grups adults
De dilluns a divendres
Preu: 6 € per persona.
Entrada gratuïta per als acompanyants
(grup màxim: 25 persones i 2 acompanyants)
Inscripció prèvia: [email protected] o al telèfon
93 214 25 80
Cal reservar amb una setmana d’antelació

Aquesta exposició disposa de recursos i serveis d’accessibilitat
Full de sala (grans caràcters en tinta i braille) i visites comentades amb recursos tàctils.
Visites comentades LSC i lectura labial.

Visites accessibles
Visites accessibles per a grups de persones sordes signants amb servei d’interpretació de llengua de signes catalana.
Obligatòria reserva prèvia amb una setmana d'antelació a: [email protected]
Preu: 3€ per persona

===================================================

FREDERIC AMAT. Zootrop

PRÓXIMA EXPOSICIÓN
Del 21 de marzo al 16 de julio de 2017
Frederic Amat (Barcelona, 1952), conocido principalmente como pintor y escenógrafo, es uno de los creadores más destacados del panorama artístico catalán contemporáneo. Su concepción abierta de la pintura le ha llevado a integrar en su trabajo múltiples lenguajes artísticos.
La exposición «FREDERIC AMAT. Zootrop» en La Pedrera, presenta una selección de proyectos de intervención en espacios públicos, tanto naturales como urbanos, a menudo vinculados a la arquitectura, con el objetivo de crear un mapa, una topografía, de su trabajo, buscando siempre el componente poético que se deriva de todas sus obras. Además, también se presentan algunas piezas que, a pesar de ser ajenas a los proyectos presentados, permiten establecer conexiones y hacer visibles los intereses e inquietudes de este artista que aparecen de manera insistente en el conjunto de su obra.
Para esta muestra el artista ha creado una intervención específica para La Pedrera, en la que establece un diálogo con el edificio y su memoria.

EXPOSICIÓN
Del 21 de marzo al 16 de julio de 2017
De lunes a domingo, de 10 a 20 h (último acceso 19.30 h)

Sala de exposiciones La Pedrera
Paseo de Gracia, 92

TARIFAS
Entrada: 4 €

Información adicional

Visitas comentadas para el público general
Sábados, a las 18h y domingos, a las 12h.

Visitas en grupo (más de 10 personas), sólo con reserva
A través del correo electrónico [email protected]
o en el teléfono 93 214 25 80.
Es necesario reservar con una semana de antelación

Visitas comentadas para grupos escolares
De lunes a viernes
Precio: 3 € por alumno
Entrada gratuita para los profesores
(grupo máximo: 25 alumnos y 2 profesores)
Inscripción previa: [email protected] o en el teléfono
93 214 25 80.
Es necesario reservar con una semana de antelación

Visitas comentadas para grupos de adultos
De lunes a viernes
Precio: 6 € por persona.
Entrada gratuita para los acompañantes
(grupo máximo: 25 personas y 2 acompañantes)
Inscripción previa: [email protected] o en el teléfono
93 214 25 80.
Es necesario reservar con una semana de antelación

Esta exposición dispone de recursos de accesibilidad
Hoja de sala (grandes carácteres en tinta y braile) y visitas comentadas con recurso táctiles.
Visitas comentadas LSC y lectura labial.

Visitas accesibles
Visitas accesibles para grupos de personas sordas signantes con servicio de interpretación de lengua de signos catalana.
Obligatoria reserva previa con una semana de antelación en: [email protected]
Precio: 3€ por persona

==================================================

FREDERIC AMAT. Zootrop

NEXT EXHIBITION
From 21 March to 16 July, 2017
Frederic Amat (Barcelona, 1952), mainly known as a painter and stage designer, is one of the most outstanding creative talents on the contemporary Catalan art scene. His open concept of painting has led him to integrate many artistic languages into his work.
The exhibition “FREDERIC AMAT. Zoetrope” at La Pedrera presents a selection of designs for actions in natural and urban public spaces, usually linked to architecture, with the aim of creating a map or topography of his work, while always seeking the poetic component deriving from all his creations. Some pieces not forming part of these designs are also presented that make it possible to establish connections and show this artist’s interests and concerns, which appear insistently throughout his work.
For this exhibition, the artist has created a specific action for La Pedrera, establishing a dialogue with the building and its memory.

EXHIBITION
From 21 March to 16 July, 2017
From Monday to Sunday, from 10am to 8pm (last access 7.30pm)

1 January: From 11am to 8pm
Exhibition room of La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92

RATES
Entrance fee: €4


Additional information

Group tours (more than ten people) by prior booking only
Arranged by e-mail to [email protected] or by phoning
93 214 25 80. Bookings must be made a week in advance.

Guided tours for school parties
Monday to Friday
Admission: €3 per person
Free admission for teachers
(maximum group size: 25 pupils plus two teachers)
Bookings must be made a week in advance

Guided tours for groups of adults
Monday to Friday
Admission: €6 per person
Free admission for accompanying adults
(maximum group size: 25 people plus two accompanying adults)
Bookings must be made a week in advance

This exhibition has access resources
Exhibition leaflet (large print and Braille) and guided tours with
tactile resources.
Guided tours in sign language and lip-reading.

Access tours on request: by prior booking only by email to [email protected] or by phoning 93 214 25 69.
Bookings must be made a week in advance
Discusión
image
Sólo los usuarios registrados pueden comentar.
Pasar a través de un rápido registro y autorización.

Próximos eventos cercanos @ La Pedrera-Casa Milà:

Concert de l'Esmuc a La Pedrera
La Pedrera-Casa Milà
Noves escenes a La Pedrera 2017. Ernesto Collado
La Pedrera-Casa Milà

El evento más esperado en Barcelona :

Barcelona Beach Festival 2017
Platja Fòrum
Opening OFF Barcelona
Barcelona, España
Próximamente: Summer Sants System
Parc de L'Espanya Industrial, barcelona
Sónar Barcelona 2017
Barcelona, Cataluña, Spain
Elrow Barcelona - Off/Bcn 18 June 2017
elrow
Sortida als Espais de la Guerra Civil
Refugi 307 Poble Sec
Exposición David Bowie Is en Barcelona (25 mayo - 30 julio)
Museu del Disseny de Barcelona
Circoloco Barcelona (OFF Week 2017) - June 16th
Poble Espanyol de Barcelona
Diynamic Outdoor - Off Week 2017 Edition
Barcelona, Spain
Txarango + Onda Vaga | Cruïlla de Primavera
Poble Espanyol de Barcelona
¡Los eventos más populares en su feed de noticias!